Datum: 04-12-2021 - 12:41

Uitgeweid: 'De dwazen een dwaas'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column 'Uitgeweid' ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week zal op woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn wij wensen u veel leesplezier....

Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via menu-item 'BlikOp' klik hier.

Column: Uitgeweid 12-12-2018 'De dwazen een dwaas'. 

Ik las ergens dat iemand het initiatief heeft genomen spreekwoorden en gezegden over dieren uit de Nederlandse taal te weren. Dieren hebben een bewustzijn en worden onnodig gekwetst. Het gezegde ‘je weet nooit hoe een koe een haas vangt’ is bijvoorbeeld dubbel fout.

Je drijft de spot met de onhandigheid van de koe en je maakt van de haas een stereotiep opgejaagd beest. De jacht, voor alle duidelijkheid, deugt ook niet. Ik weet nog steeds niet helemaal zeker of deze taalkundige zuivering 100% serieus is. Maar het zou me niks verbazen als dat wel zo is.

Niets is te gek, in de deze dwaze tijd. Een complete generatie mensen is elk spoor bijster. Bij gebrek aan grote lijnen en brede visies draait men cirkeltjes om de eigen navel. Elke vorm van nuchtere realiteitszin moet wijken voor wat IK belangrijk vindt. Men heeft blijkbaar te veel tijd en te weinig omhanden.

Wie eenmaal vanuit dat perspectief leeft, gaat voor de bijl. Het is helemaal niet moeilijk om zo’n tunnel binnen te gaan. Ik heb het geprobeerd en doe nu helemaal mee. Ik heb mij namelijk gebogen over de politieke correctheid van de vogelnamen die wij er op na houden.

Allereerst is het maar de vraag of de vogels zelf gediend zijn van de namen die wij geven. We hebben de kievit zo genoemd omdat hij dat geluid maakt. Dat getuigt van weinig originaliteit. Zeg nou zelf: hoe diep is daar over nagedacht? En daarbij: wat zegt die naam?

Waarschijnlijk noemt een kievit zichzelf heel anders. Dat moet veel meer de leidende vraag zijn: hoe wil zo’n beest zelf genoemd worden? Daarnaast kan van menig vogelnaam worden gezegd dat die niet deugt. Bij het roodborstje en het winterkoninkje is het verkleinpartikel er al af gelukkig.

Maar het eerste blijft seksistisch, het tweede niet meer van deze geëgaliteerde tijd. Dat beest heet alleen maar zo omdat z’n vader zo heette. Dat is toch ondemocratisch? Zwartkopmees: discriminerend. Kiekendief: ronduit criminaliserend. Dat beest blijft recidivist, met zo’n naam.

Boomklever, graspieper, rietzanger: die beestjes kunnen toch veel meer dan die ene kwaliteit waarnaar hun naam verwijst? Het is vogelonterend. Wie neemt het voor hen op? Zal ik dat dan maar doen? Koud kunstje, je hoeft ze alleen maar te zien vliegen…

Egbert van der Weide