Datum: 09-08-2022 - 00:41

Uitgeweid: 'Mensbeeld'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column 'Uitgeweid' ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week zal op woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn...

wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via menu-item 'BlikOp' klik hier.

Column: Uitgeweid 05-09-2018 'Mensbeeld'.

Wanneer ik, zoals een paar weken geleden, een stukje schrijf over de toestand in de wereld in het algemeen en de rol van de mensheid daarin in het bijzonder, zijn dat doorgaans geen vrolijk stemmende praatjes. Ik heb (dat weet ik van mezelf en mocht ik het vergeten dan wijzen anderen mij daar wel op) een niet al te rooskleurig mensbeeld. Dat betekent niet dat ik niks moois zie in wat mensen doen en zeggen, in wie ze zijn. Maar dat mooie is vaak de uitzondering die de regel bevestigt.

De mens is doorgaans tot een hoop narigheid in staat. Wat mooi en heel en ongerept is, weet hij zomaar te versjteren. En zij kan er ook wat van, trouwens. Naarmate de wereld harder en de tijden vijandiger worden, komt dat nare gauwer bovendrijven lijkt het wel. Zachte krachten doen het momenteel niet goed. Sowieso laten die zich ook makkelijk opzij duwen. Dat sombere mensbeeld zal wel met mijn Gereformeerde achtergrond te maken hebben.

Calvinistische protestanten gaan in tegenstelling tot Rooms-katholieken niet automatisch uit van het goede van de mens, maar van z’n zondige aard. De mens is nu eenmaal onbekwaam tot enig goed ja zelfs geneigd tot alle kwaad. Er is wel een escape (opnieuw geboren worden, heet dat in de Bijbel en de Heidelbergse Catechismus), maar het loopt van zulke nieuwe mensen met een ander hart niet echt over. Maar nu! Binnen zeer korte tijd ie het gedaan met dat sombere, donkere, lelijke mensbeeld van die protestanten.

Van de protestanten in Noordwijkerhout en De Zilk, wel te verstaan. Want wat wil het geval? De vorige, oude, kale, sombere zwartkijker van een dominee is vorig jaar met vervroegd emeritaat gegaan. Komende zondag wordt er een nieuwe predikant bevestigd. Vroeger werd er bij de protestanten gezegd ‘het geloof is uit het gehoor’ – maar vandaag de dag wil het oog óók wat. En het krijgt iets. Een compleet nieuw mensbeeld op de kansel van de Witte Kerk. Er verschijnt een jonge, knappe vrouw met lange blonde lokken op het toneel. Het wordt nog wel eens wat, met die protestanten…

Egbert van der Weide.