Uitgeweid: 'Daar stond Joke – zij kon niet anders…'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column 'Uitgeweid' ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week zal op...

woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via menu-item 'BlikOp' klik hier.

Column: Uitgeweid 01-11-2017 'Daar stond Joke – zij kon niet anders…'.

Volgens de traditie heeft de kerkreformator Maarten Luther dergelijke woorden gesproken op de Rijksdag in Worms in 1520. Nou ja, hij had het niet over Joke maar over zichzelf: hier sta ik, ik kan niet anders. Hij moest zich ten overstaan van de keizer en diens landsvorsten verantwoorden voor zijn optreden. Hij had op 31 oktober 1517 in 95 zijn bezwaren verwoord tegen de praktijk van de kerk van zijn dagen.

Een snelle blik naar de datum van deze krant leert dat dat 500 jaar geleden is – op de dag af. In Duitsland met name wordt dat grotelijks herdacht. Met alle Luther-parafernalia van dien. Zelf heb ik op Lutherreis in augustus een paar sokken aangeschaft met die tekst: ‘Hier stehe ich, ich kann nicht anders.’ Ik draag ze, zeer toepasselijk, onder mijn toga. Of Luther dat echt gezegd heeft staat niet vast. Ook onder protestanten vindt legendevorming plaats.

Maar die woorden geven goed weer wat hij bedoelde. Hij had geen kerkscheuring in de zin en al helemaal geen godsdienstoorlogen. Het ging hem om de bewustwording van de individuele gelovige mens. Waar sta je, mensenkind, waar sta je voor? Geen paus, geen priester en geen predikant kan die vraag voor jou beantwoorden – dat moet je zelf doen. Jij bent verantwoordelijk voor wie je bent, hoe je leeft en denkt, hoe je staat voor God (of niet), hoe je omgaat met je naaste en met je bezit.

Het is de bondige samenvatting van wat ik zie als typisch protestants: hier sta ik, ik kan niet anders. Het is hoogst actueel: je kunt het nadenken over de werkelijkheid niet overlaten aan anderen. Huil niet mee met de wolven in het bos. Geloof niet grif wat anderen zeggen en twitteren en opdissen als nieuws en feit. Denk na. Neem je verantwoordelijkheid. Aan de kant staan roepen dat het allemaal niet deugt is goedkoop. Wat kun je zelf? Wat doe je zelf?

U wilt nog weten wat dat met Joke te maken had? Nou, zij stond een paar weken geleden in de Witte Kerk en nam haar verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap daar. Ze werd ouderling. Daar was niets vanzelfsprekends aan. Maar ze deed het met volle overtuiging. Ze stond ervoor. Ze stond daar, en kon niet anders.

Egbert van der Weide.