Datum: 04-12-2021 - 12:39

Uitgeweid: 'Taalkunst'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column 'Uitgeweid' ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week zal op...

woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via menu-item 'BlikOp' klik hier.

Uitgeweid 27-06-2017: 'Taalkunst'.

Ik ben een talig mens. Dat is maar goed ook, want een dominee moet het van woorden hebben. De gave van het Woord hangt samen met de gave van het woord. Taal als gereedschapskist. Wat tubetjes verf zijn voor de schilder is de taal voor een predikant. Dat heeft als risico dat het praterig wordt, of erger nog, alleen maar iets van het hoofd en niet van het hart.

Taal kan hoekig zijn en hard. Het Hollands heeft dat odium. De Friezen lopen ook gevaar: Frisia non cantat luidt het gezegde. Ik vertaal dat liever niet, voor je het weet staan hier allemaal boze Friezen op de stoep. De Zeeuwen hebben dat bezworen door stug te zeggen: de Zeeuwse taele is de mooiste taele van allemaele... Ik laat ze in die waene. Ik durf te zeggen dat elke taal, elk dialect mooi kan zijn. Hoe?

Door er in te gaan zingen, bijvoorbeeld. Tussen haakjes: houdt u van zingen? Vanaf 30  juni is er 5 keer achter elkaar een vrijdagavondzangdienst in de Witte Kerk. Maar dat terzijde. Ik houd het er op dat je ook sprekend en schrijvend iets met je gevoel kunt doen, dat je met woorden bij anderen iets in beroering kunt brengen. Ook in die zogenaamd lelijke Hollandse taal. Als je er maar je best mee doet.

Feiten kunnen lelijk en hard zijn, de werkelijkheid en de wereld zijn dat ook vaak genoeg. Maar hoe je dat ter sprake brengt en wat je ervan zegt, dat kan zacht zijn en zachter maken. Grijs kan kleur krijgen, het gewone wordt bijzonder wanneer je er maar aandacht aan besteedt, taalkundig. Net iets meer dan niks zeggen is al genoeg. Iets gewoons als een straatnaam kan het leven veraangenamen.

Het lijkt me geweldig aan de Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochterenlaan te wonen. Op de harde vraag naar je adres geef je dan een lied ten antwoord. Of neem een plaatsnaam als Vogelenzang: daar zit toch muziek in? Wie het geluk heeft daar te wonen wil er toch nooit meer weg?

En als je dan toch weg wil, neem dan de weg naar Haarlem. Een poëtisch ingestelde ambtenaar bij de provincie Noord-Holland stuurt je dan op weg met deze raad: 'Matig uw snelheid bij nevel en nacht.' Als iemand dat zo mooi vraagt, dan wil je toch niets anders?

Egbert van der Weide.