Datum: 04-12-2021 - 11:59

Uitgeweid: 'O.L.Z.IJ.P'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column 'Uitgeweid' ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week zal op...

woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via menu-item 'BlikOp' klik hier.

Uitgeweid 21-06-2017: 'O.L.Z.IJ.P'.
Vanaf het moment dat ik kon lezen, las ik kaarten. Thuis hadden we een oude King-atlas en een grote, opvouwbare wegenkaart van Caltex. Een auto hadden we niet, dus reizen deed ik in m’n hoofd en op die kaarten. Vooral namen van plaatsen en streken intrigeerden mij: het leek me geweldig daar eens  zijn, in Tweede Exloërmond of in Ambt Vollenhove. Ik ben er later geweest en geloof me, het viel een beetje tegen.

Het geheimzinnigst waren die 5 letters op een groot, leeg gedeelte midden in ons vaderland: O.L.Z.IJ.P. Dat stond voor ‘Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders’, de bijzondere bestuursvorm voor dat nieuwe land. Het bestaat niet meer, er zijn gemeenten en een heuse provincie voor in de plaats gekomen. Het geheimzinnige is er wel van af. Maar het lijkt me de meest adequate weergave van wat er met ‘overheid’ wordt bedoeld. Wat ik zelf kan moet ik zelf doen.

Maar wat mijn macht te boven gaat en buiten mijn bereik ligt, dat wat ook anderen raakt en vooral: dat wat ons allemaal aangaat, daarvoor is er een overheid. De publieke ruimte en de openbare voorzieningen. Onderwijs, zorg, milieu, verkeer en natuur. De overheid moet daar zuinig en  bedachtzaam en verantwoord mee omgaan. Die verantwoording geldt niet de pers en ook niet schreeuwerige praatprogrammahosts, maar de burger.

Leidend principe is niet het belang van de bestuurder, en helemaal niet het financieel belang van wie dan ook. Hoe minder goed iemand voor zichzelf kan zorgen, des te meer moet er iemand zijn die voor hem of haar opkomt. Je hoeft niet te pamperen en ook niet zoetsappig te zijn. Maar het belang van ieder en vooral het belang van de kleinen moet ergens veilig zijn.

Een overheid die zich terugtrekt uit de openbare ruimte, geeft die ruimte letterlijk prijs aan de brutaalsten, de sterksten en de handigsten. En vooral: aan de financieel belanghebbenden. Met alle gevolgen van dien: een volgebouwd land, opgeofferde natuur, zorgen in de zorg en druk op het onderwijs. De koersen stijgen en de economie groeit. Dat moet óók.

Maar wie dacht nog om de veiligheid van die flatbewoners in Londen? Wie redt hen die geen verweer hebben?


Egbert van der Weide.