Datum: 23-09-2023 - 02:55


Buitenschoolse opvang
Kinderopvang De Palmboom verzorgt de voor- tussen en naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs. Samen met basisschool De Egelantier, vormen wij een brede school.

Dagopvang
Kinderopvang De Palmboom bied dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij maken gebruik van een voorschools educatiepakket, genaamd Uk & Puk. Dit pakket stimuleert de brede ontwikkeling van een kind.

Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Uk & Puk is compleet en verrassend gevarieerd. En de kinderen? Die houden allemaal van Puk!

Het leren samenspelen en het houden aan eenvoudige regels worden op het kinderdagverblijf op speelse manier gestimuleerd. Maar bovenal hebben kinderen ook veel plezier in het contact met leeftijdsgenootjes.

Neem voor nadere informatie contact op met Kinderopvang De Palmboom via https://palmboom-dezilk.nl/ of telefonisch via 0252-528234.

 Klik op het item voor meer informatie:Contactgegevens

Kinderopvang De Palmboom De Zilk
Hafkenscheidtlaan 2A
2191 BP De Zilk
Tel: 0252-528234