Datum: 04-06-2023 - 01:54

Persoonlijk
Samen met de nabestaanden geven wij invulling aan uw persoonlijke uitvaartwensen. Ieder mens heeft een leven geleefd, wijsheden vergaard en anderen geraakt. Dit leven belichten, geeft de uitvaart karakter waaruit men troost en inspiratie kan halen.

Puur
Een uitvaart verzorgen is mensenwerk. Het is onze verantwoordelijkheid de nabestaanden eerlijk, geruisloos en integer te begeleiden.

Liefdevol
Liefdevol betekent alle tijd en aandacht hebben voor de nabestaanden. Zorgen voor rust en ruimte om afscheid te nemen van uw dierbare.

Creatief
Samen met de nabestaanden creëren wij een afscheid dat recht doet aan de dierbare. Iedereen heeft andere wensen, een persoonlijk afscheid wordt gekenmerkt door creativiteit.

Bewust
Afscheid nemen kan maar één keer. De uitvaart bewust ervaren en bewuste keuzes maken, geeft rust en kracht. Zo wordt het afscheid een herinnering van waarde.

Klik hier voor een overzicht van de twee rouwkamers.

Anneke Beunder en Joost Beunder
Contactgegevens

Het Uitvaarthuys Noordwijkerhout
Dorpsstraat 31
2211 GA Noordwijkerhout
Tel: 0252-376942
Mobiel: 06-19279821